Giới thiệu

Trang web bennyspostcards.com dành cho các tấm bưu thiếp mà Benny sưu tầm, những tấm bài lá và nghệ thuật giải trí của những người này nay. 

Benny Swartzberg sinh ra trong lán trại của Panimunok, Kovno Guberniya (tỉnh), Nga. Trong tiếng Do Thái tên họ là Shvartsberg có nghĩa là "núi đen". Hai trăm người Do Thái sống trong hầm mộ này trước chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Photo taken in Manila P. I. in January 1918 Postcard created in Brockton, Massachusetts in 192
                     

Ảnh bưu thiếp Benny Swartzberg được tạo vào 1918

Ông bắt đầu sưu tầm những tấp thiệp từ những năm 1918 khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Một bưu thiếp là một mảnh hình chữ nhật giấy dày hoặc mỏng được in hình đặc biệt gắn kèm các văn bản hoặc thư mà không dùng phong bì . Các hình dạng khác ngoài hình chữ nhật cũng có thể được sử dụng trong bưu thiếp.

Vật liệu hình thành nên rất đa dạng như giấy, ngoài ra chúng được dùng trên cả gỗ, có thể là kim loại (thẻ bài, lệnh bài của người Trung Quốc).

Đầu những năm 1890 những tấp bưu thiếp đã phát triển nở rộ và được ứng dụng rộng rãi trong ngành bưu chính ở các nước phương tây.

Từ những tấm bưu thiếp này về sau phát triển nhân rộng ra nhiều ứng dụng khác trong bưu chính, thiệp mời và giải trí như: phong thư, thiệp mời, con tem, các trò chơi bài lá về sau…